Obchodní podmínky - www.velox-sport.cz

Firma Velox-Sport s.r.o.,je provozovatelem tohoto internetového e-shopu.www.velox-sport.cz Firma Velox-sport sr.o.,je vedena Městským soudem v Praze oddíl C,vložka 31988. Byla založena:22.prosince 1992
 
 
 
 
 
 
 

Obchodní podmínky

On-line internetový obchod společnosti VELOX-SPORT umožňuje pohodlné nákupy až do domu či firmy širokému spektru zákazníků.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě velox-sport.cz
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu velox-sport.cz jsou závazné.
Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s nákupním řádem jakož i reklamačním řádem , a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu velox-sport.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy
1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Práva a povinnosti prodávajícího
1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu kupujícího.Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího
1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.
4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

Doprava zboží
1. Maloobchodním zákazníkům je zboží zasíláno na dobírku v balíku Českou poštou. Zboží zasíláme obchodním balíkem.
2. Poštovné za objednané zboží činí 140 Kč v případě, že cena objednaného zboží nepřesáhne 3000 Kč. (viz níže)
3. Při ceně zboží vyšší než 3000 Kč nebude poštovné účtováno žádné - týká se pouze maloobchodních zákazníků.

Doprava zboží na Slovensko - maloobchodní zákazníci
Maloobchodním zákazníkům zasíláme zboží balíkem České pošty, doručení 3-5 pracovních dnů
a) platba dopředu převodem na náš účet u KB - cena za přepravu 300 Kč nezávislá na velikosti objednávky
b) na požádání možno zaslat i na dobírku, poštovné 350 + 150 poplatky na Slovenské straně za peněžní transakce

 

Nahoru

 
 
 
 

 rychlý kontakt

 
Tel. 602 149 611,PRODEJNA
Tel. 602 155 157,RYCH.INF
Tel. 233 374 476,PRODEJNA
e-mail e-mail