Reklamační řád - www.velox-sport.cz

Reklamační řád* je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu www.velox-sport.cz Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace. Prodávajícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí obchodní společnost Velox-Sport sr.o.,se sídlem Karla IV.739,Vlašim 25801.IČO 48200794,DIČ CZ48200794,která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,vložka 31988 a touto společnoctí provozovaná internetový obchod www.velox-sport.cz Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.velox-sport.cz
 
 
 
 
 
 
 

Reklamační řád

Reklamační řád* je nedílnou součástí Obchodních podmínek internetového obchodu www.velox-sport.cz Prodávající se zavazuje, že v případě oprávněné reklamace vad zboží učiněné kupujícím, příjme taková řešení, která maximálně zjednoduší a zrychlí vyřízení reklamace. Prodávajícím se pro účely tohoto reklamačního řádu rozumí obchodní společnost Velox-Sport sr.o.,se sídlem Karla IV.739,Vlašim 25801.IČO 48200794,DIČ CZ48200794,která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,vložka 31988 a touto společnoctí provozovaná internetový obchod www.velox-sport.cz Kupujícím se pro účely tohoto prohlášení rozumí zákazník internetového obchodu www.velox-sport Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží nakupovaného v internetovém obchodě velox-sport.cz

Místo uplatnění reklamace.

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době,je místem uplatnění reklamace sídlo firmy-

Velox-sport

Skladový Areál Zaječice 999

Zaječice 25167

nebo

Velox-sport
Dukelských hrdinů 19/739

Praha 7 17000

Zboží zaslané na reklamaci nebo vrácení nikdy nelze zaslat na dobírku.

BALÍČEK JASNĚ OZNAČTE SLOVEM REKLAMACE.Děkujeme.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podmínky reklamace

1. Na každé zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta, která může být prodávajícím prodloužena
2. Záruka se vztahuje na všechny zjevné a skryté vady zboží, které souvisí s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi.
3. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách do 3 dnů písemně (e-mailem) informovat prodávájícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné rozdíly v množství či druhu, případné vady zboží, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují.
4. K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány.
5. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
6. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka v co nejkratší době od obdržení reklamace, o postupu vyřízení.
7. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 7 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou na jeho uvedený email, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
8. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne uplatnění reklamace,pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Veškeré náklady na zaslání (dopravu) reklamovaného zboží nese v případě neuznané reklamace zákazník.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.3.2010
Ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti při vyřizování reklamací a záruce zboží.
Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Nahoru

 
 
 
 

 rychlý kontakt

 
Tel. 602 149 611,PRODEJNA
Tel. 602 155 157,RYCH.INF
Tel. 233 374 476,PRODEJNA
e-mail e-mail